Archive for the ‘Devre Uygulamaları’ Category

DİJİTAL PANEL METRE

Şekilde 7107 entegresi ile yapılmış panelmetre görülmektedir.. Devre genel amaçlı olarak kullanılır.. Dijital panelmetrenin girişlerine herhangi bir devre bağlanmadan önce, DC olarak kalibre edilmesi gerekir. 5K’ luk ayarlı direnç, DC kalibre için kullanılır. Devreyi kalibre etmek için değeri 2V’ u aşmayan DC bir kaynak kullanılır (örneğin pil). Bu DC kaynağın çıkış gerilimi, hassas bir dijital voltmetre tarafından ölçülür. DC kaynak daha sonra panelmetre girişlerine bağlanır. 5K’ luk ayarlı direnç ile ayar yapılır. Göstergedeki değer, ölçüm yaptığımız dijital voltmetredeki değerle aynı olduğu zaman DC kalibrasyon tamamdır.

panel metre

 

 7107 entegre katalog bilgileri

ENDÜKTANS METRE

Eğer bir dijital voltmetre (DVM) niz varsa, aşağıdaki ek devre yardımı ile voltmetrenizi bir endüktansmetre olarak kullanabilirsiniz. Devremiz iki kademede 3 uH ile 5 mH arasındaki değerleri ölçümleyebilir. Devredeki S1 ve S2 anahtarları; iki kutuplu iki pozisyonlu Tunik
tipi anahtar olacaktır.

endüktans metre

 

- Adaptörün DVM çıkışlarını, polaritesini de gözönünde bulundurarak,
dijital voltmetrenize bağlayın,
- Voltmetre ayar kademesi 200 mV olsun,
- Bilinmeyen bobin uçları (Lx) arasını bir tel ile kısa devre edin,
- 9V luk bataryayı bağlayın ve S2 anahtarı ile devreye enerji verin,
- S1 anahtarı “Low” konumda olsun (basılı) bu durumda iken
1k lık trimpot yardımı ile DVM de 0 V okuyana kadar ayarlayın,
- Teli sökün ve DVM de voltmetre ayar kademesini 2 V a getirin,
- Lx arasına değerini bildiğiniz bir bobin bağlayın, tercihan 400uH lik
bir bobin en iyi sonucu verir,
- 10k lık trimpot (baskı devre üzerinde ortadaki pot) yardımı ile DVM de
0,400 V okuyana kadar ayarlayın,
- S1 anahtarını “High” konumuna getirin (basılı dağil),
- Şimdi de Lx arasına 5mH lik bir bobin bağlayın,
- Diğer 10k lık trimpot yardımı ile DVM de 0,500 V okuyana kadar
trimpotu ayarlayın.
Adaptörünüz ölçüme hazırdır.
Ölçümlerde, “Low” konumunda 3uH-500uH, “High” konumunda ise
100uH-5mH aralıklarındaki bobinleri ölçebilirsiniz.

Devre yapımında kullanacağınız elemanların toleransları ne kadar düşük
olursa, ölçümlerden o derece doğruya yakın değerler elde edersiniz.
Yukarıdaki ayar prosedürünü de zaman zaman tekrar edip, değişen
çevre koşullarına göre tekrar kalibre etmekte fayda var.

LCD (LİKİT EKRANLI) DİJİTAL VOLTMETRE (DC) – I

7106 DVM entegresi, portatif ve taşınabilir ölçü aletlerinde kullanılmak üzere tasarlanmış, LCD displeyleri süren bir devre elemanıdır. Şekilde 0..200V arasındaki DC gerilimleri ölçebilen voltmetre devresi görülmektedir. Direnç eklenerek, ölçme sınırı 2000V’ a kadar çıkarılabilir. Devre 9V’ luk pil ile uzun süre çalışabilir. 4030 veya 4070 entegrelerinde bulunan özel veya kapıları, ölçme kademeleri değiştirildikçe LCD ekrandaki ondalık noktaları yakmak için kullanılır.

dijital voltmetre

D/A (Dijital / Analog) Çevirici – I

dijitalanalogçevirici

D/A çeviriciler, girişlerine uygulanan dijital sinyali, değeri ile orantılı olarak akım, gerilim v.b büyüklüklere çeviren devrelerdir. Şekilde R-2R prensibine göre çalışan MC1408 entegresi ile yapılmış 8 bitlik D/A devresi görülmektedir. Çıkış gerilimi aşağıdaki formülle bulunur.

000-999 TTL SAYICI

Devre, TTL ailesine ait olan 7490 sayıcı ve 7447 BCD kod çözücü entegreleri kullanılarak düzenlenmiştir. Girişine uygulanan saat palsine bağlı olarak 0…9 arası sayıcı olarak düzenlenmiş herbir grup arda arda bağlandağı için 000…999 arası sayar. Devre girişine fototransistör veya manyetik sensör gibi algılayıcılar bağlanırsa devre, devir sayıcı v.b olarak kullanılabilir.

000_999sayici

10 LED’Lİ YÜRÜYEN IŞIK DEVRESİ

4017 sayıcı entegresinin, sayım yapabilmesi için 13 nolu ayağı (Clock Enable) ile 15 nolu ayakının (Reset) besleme geriliminin şase ucuna bağlı olması gerekir. Devrede, her bir clock palsinde çıkışlardan biri sıra ile aktif hale gelir. En son pals devreyi başlangıç konumuna getirerek sayımı tekrar ilk LED’den başlatır.

10_ledli_yuruyen_isik

5 Kanal Ekolayzer

Bu devre ön yükselteç ve güç yükseltecinin arasına bağlanır.Basit ve işe yarar bir devre.

ekolayzir

741 ile Surround Sistem

Stereo uygulamalarda ses sinyali sağ ve sol olmak üzere 2 kanaldan dinlenebilmektedir. Surround uygulamalarında sağ, sol, merkez ve arka olmak üzere 4 kanaldan ses dinlenebilmektedir. Devrede opamp entegreleri kullanılmıştır. Stereo girişlerden alınan kodlanmış sinyal ses çözücü devre ile dört kanala ayrılır. Bunlar; R , L , R-L , R+L dir.

741surround

Basit Fm Verici

Devrede bir PNP transistör bulunmaktadır. Transistöre değer vermiyorum çoğu PNP transistör uyum sağlıyor. Gireceğiniz Frenkansı bobinin sipirleri arasındaki mesafeyi açıp/kapayarak ayarlıyorsunuz. Bu devreyi fm Böcek olarakta kullanabilirsiniz. başarılar dilerim.

resim

www.eproje.com

0-99 İleri Geri Buton Kontrollu Sayıcı

Devre CMOS 4000 serisi entegrelerle gerçeklerştirilmiş basit bir sayıcı devresidir. Devrenin kalbi, CD4510 ileri geri sayıcı entegresi ve CD4543 BCD’den led displey sürücü entegresinden oluşmaktadır. CD4093 entegresi ise İLERİ-GERİ seçici ve Buton gecikme sağlayıcı olarak kullanılmıştır. Gösterge olarak Katod 7 Segment LED displayler kullanılmıştır.

Devrenin Çalışma Özellikleri:

Devrede üç tane buton bulunmaktadır. İleri sayma butonu, geri sayma butonu ve reset (sıfırlama) butonu. İleri sayma butonuna basıldığında sayıcılar bir ileri sayıyıor. Geri sayma butonuna basınca sayıcılar bir geri sayıyor. Resetleme butonu ile sayıcılar sıfırlanıyor ve başlangıç değerine dönüyor. Bütün sayıcılarda oluşan değerler anında 7 segment LED displeylerde anlık olarak gösterilmektedir.

Devrede kullanılan U1:A ve U1:B 4093 kapıları RS Flip-Flop devresidir. Basılan butona göre ileri ve geri seçici anahtar olarak görev yapmaktadır. B1 Butonu ileri saymayı, B2 butonu geri saymayı sağlamaktadır. U1:C kapısı, R1 direnci ve C1 kondansatörü düzeneği ile B1 ve B2 butonuna basıldığında oluşan palsta gecikme sağlamaktadır. Bu gecikme ile butonların arklarından kaynaklanan atlamalar önlenmekte ve geri saymaya fırsat verilmektedir. D1 ve D2 diyotları ile R2 direncinden oluşan bölüm, bir VEYA (NOR) kapısı görevi görmektedir.

Devrenin Besleme voltajı +5Volt olarak denenmiştir. +5 Volt şemada VDD uçlarına bağlanacak. Ayrıca entegrelerin VDD uçları da +5 Volt besleme ucuna bağlanacak. Entegrelerdeki besleme uçları şemada gösterilmemiştir. İstenirse 4000 serisi entegrelerin müsade ettiği sınırlarda besleme değeri kullanılabir. Besleme voltajı değişikliğinde displeylerin uçlarına bağlanan 470 ohmluk dirençlerin değeri besleme değerine göre seçilmelidir. Besleme voltajı değiştirildikten sonra Geri butonuna basıldığında ileri sayma gibi bir durumla karşılaşılırsa, C1′in 100nF olan değeri değiştirilmelidir. Devrede ayrıca, entegrelerin VDD ve Şase uçları arasına filtre amaçlı olarak 100nF kondansatör kullanılmalıdır.

Devre 0-99 sayıcı olarak yapıldıysa da, sayıcılar ve göstergler arttırılarak sayma hanesi çoğaltılabilir.

resim

Malzeme Listesi:
U1: CD 4093
U2, U4: CD 4510
U3, U5: CD 4543
D1, D2: 1N4148
R1-R5: 10K
R6-R19: 470ohm
C1, C2: 100nF
B1, B2, B3: Buton

Mehmet Yılmaz
mehmet.yilmaz@teknomerkez.net

Return top
 

Bad Behavior has blocked 2887 access attempts in the last 7 days.